Ajankohtaista

Vastasyntyneiden nenän limakalvoilla niukasti tarttumisreseptoreita koronaviruksille

Vastasyntyneiden nenän limakalvoilla on koronaviruksen tarttumisen mahdollistavia reseptoreita vähemmän kuin aikuisilla. Tämä saattaa osaltaan selittää, miksi koronatartunnat ovat heillä harvinaisia.

Suomalaistutkimuksessa osoitetaan ensimmäistä kertaa, että koronavirus SARS-CoV-2:ta soluun kuljettavia reseptoreita on sekä keskosten että täysiaikaisten vastasyntyneiden nenän limakalvoilla selkeästi vähemmän kuin aikuisten.

”Tutkimuksemme valaisee osin sitä, miksi vastasyntyneet saavat koronainfektion harvoin ja säästyvät koronatartunnalta usein jopa silloin, kun synnyttävä äiti on siihen sairastunut. Infektion saatuaankin taudinkuva on vastasyntyneillä yleensä lievä. Muihin hengitystievirusinfektioihin he sairastuvat sen sijaan usein vakavammin kuin aikuiset”, sanoo lastentautien erikoislääkäri Santtu Heinonen HUS Uudesta lastensairaalasta.

Uutta tietoa tuottanut tutkimus on juuri julkaistu arvostetussa Archives of Diseases in Childhood Fetal & Neonatal -julkaisusarjassa.

Koronavirus ei löydä porttia vastasyntyneeseen

Aiheuttaakseen tartunnan SARS-CoV-2-virus tarvitsee ihmissolun pinnalta sopivan kiinnittymiskohdan, joista tärkeimmiksi ovat osoittautuneet tietyt hengitysteiden limakalvolla olevat reseptorit. Tarttumalla solukalvolla olevaan reseptoriin, virus pääsee siirtymään solun sisään lisääntymään ja aiheuttamaan tartunnan.

Tutkijat eristivät vastasyntyneiden nenän limakalvoilta otetuista solunäytteistä SARS-CoV-2-viruksen käyttämiä reseptoreita koodaavaa lähetti-RNA:ta, jonka perusteella arvioitiin neljän eri reseptorin määrät nenän limakalvoilla. Vastasyntyneiden näytteitä verrattiin aikuisilta vastaavasti kerättyihin nenän limakalvonäytteisiin.

SARS-CoV-2-viruksia soluun päästäviä ja kuljettavia reseptoreita tunnetaan useita. Keskeisimmät niistä ovat  ACE2 ja TMPRSS2. Lisäksi NRP1 ja NRP2 -reseptorit auttavat viruksen siirtymisessä solun sisään.

”Tutkimus osoitti, että näitä neljää reseptoria ilmeni sekä keskosten että täysiaikaisten vastasyntyneiden nenän limakalvoilla selvästi vähemmän kuin aikuisilla”, Santtu Heinonen kertoo.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että isommilla lapsilla SARS-CoV-2 reseptorien määrä on pienempi kuin aikuisilla, ja nyt on suomalaistutkimuksessa ensimmäistä kertaa osoitettu saman asian pitävän paikkansa myös vastasyntyneillä.

Tutkimuksessa oli mukana 28 alle yhden vuorokauden ikäistä vastasyntynyttä, joista 17 oli syntynyt täysiaikaisena ja 11 ennenaikaisesti. Reseptorien määrissä ei todettu eroa kummassakaan vastasyntyneiden ryhmässä.

Tutkimus on toteutettu HUSin Lastentautien tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä ja sitä ovat rahoittaneet Lastentautien tutkimussäätiö ja Finska Läkaresällskapet.

Linkki artikkeliin:
Nasal expression of SARS-CoV-2 entry receptors in newborns
https://fn.bmj.com/content/early/2021/05/13/archdischild-2020-321334

Lisätietoja:

LT, lastentautien erikoislääkäri Santtu Heinonen
050 300 7288, santtu.heinonen@hus.fi
LT, lastentautien erikoislääkäri, Anu Kaskinen
040 559 8578, anu.kaskinen@helsinki.fi
Lastentautien tutkimuskeskus, HUS yliopistollinen sairaala

HUSin Lastentautien tutkimuskeskuksen tiedeyhteisö tuottaa vuosittain lähes kolmesataa vertaisarvioitua tiedeartikkelia ja toistakymmentä väitöskirjaa. Tiedeyhteisöön kuuluu yli 30 tutkimusryhmää kaikilta lastenlääketieteen aloilta. Tutkijoille myönnetään vuosittain tutkimuslupia yli 80 tutkimukseen. www.lastentautientutkimuskeskus.fi