Taisto Sarkola

Uusia keinoja verisuonisairauksien diagnosointiin

Taisto Sarkola
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet

Lastenkardiologi Taisto Sarkolan ryhmä kehittää ultraääneen perustuvia menetelmiä lasten sydämen verisuonirakenteen tutkimukseen. Ryhmä etsii myös ratkaisuja, joilla voidaan ehkäistä valtimokovettumatautia lapsuusiästä lähtien.

Aikuisiän sydän- ja verisuonitautien kehitys alkaa jo lapsuusiässä ja mahdollisesti sikiöaikana. Kehitykseen vaikuttavat sekä lapsuusiän sairaudet ja verenkierrolliset häiriöt sekä erilaiset ympäristötekijät.

Varsinaiset oireita aiheuttavat sydän- ja verisuonisairaudet ovat lapsilla valtaosin synnynnäisiä. Niihin liittyy tiettyjä verenkierron erityispiirteitä ja verenkiertoelimistön kehityksen haasteita, joiden vaikutuksia Sarkolan ryhmä myös tutkii.

Tutkijat kehittävät uusia kajoamattomia, korkean resoluution ultraääneen perustuvia menetelmiä lasten ja aikuisten verisuonisairauksien, kuten vaskuliittien, diagnostiikkaan. Ratkaisuja etsitään myös valtimokovettumataudin varhaisten muutosten ja kardiovaskulaarisen riskiarvion ja valtimokovettumataudin eri ilmentymien ehkäisyyn lapsuusiästä lähtien.

Translationaalinen tutkimusryhmä on muodostunut edeltävän viiden vuoden aikana lasten verisuonten ja sydämen kehityksen tutkimusta varten. Ryhmään kuuluu vastaavan tutkijan lisäksi väitöskirjantekijöitä, post doc -tutkijoita ja syventävien opintojen tekijä.

Ryhmä tekee aktiivisesti yhteistyötä HUS Lastenklinikan hammasyksikön kanssa sydänlasten suun terveyden edistämisen interventioprojektissa (ORALPEDHEART). MOHA-tutkimuksessa työskennellään yhdessä diabeteslääkäreiden kanssa nuorten tyypin 1 diabeetikkojen hoitoa edistävässä interventioprojektissa. Syöpälääkäreiden kanssa arvioidaan syöpähoitojen pitkäaikaisvaikutuksia HSCT-tutkimuksessa.

Taisto Sarkolan ryhmä on mukana Folkhälsanin tutkimuskeskuksen kanssa sydän- ja verisuonitautien ehkäisyprojekteissa (RADIEL- ja SIVELU-tutkimukset).

– Yhteistyö Folkhälsanin kanssa on tärkeä ja on edistänyt tutkimusryhmän toimintaa merkittävästi, Sarkola kertoo.

Yhteystiedot

Taisto Sarkola
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet
taisto.sarkola(at)helsinki.fi