Kristiina Aalto

Lastenreuman tutkijoiden laaja verkosto

Kristiina Aalto
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet

Dosentti Kristiina Aalto johtaa laajaa tutkimushanketta, joka syventyy lastenreumatologian eri osa-alueisiin, lääkityksen tehon seurantaan, laatuasioihin, potilaskokemukseen sekä kliinisiin ja rekisteritutkimuksiin.

Tutkimus keskittyy hoitostrategioiden kehittämiseen, hoidon vaikuttavuuden arviointiin sekä verkostoitumiseen muiden sairaaloiden, klinikoiden ja erikoisalojen kanssa kansainvälisesti. Lastenreuman ennustetta selvitetään yhteistyössä HYKS:n aikuisreumaklinikan kanssa.

Tutkimusryhmä selvittää myös biologisten lääkkeiden käytön hyötyjä ja haittoja sekä lastenreumapotilaiden siirtoprosessin sujuvuutta aikuispotilaiksi.

– Pitkäaikaistutkimuksemme ovat osoittaneet, että lastenreuma aiheuttaa merkittävää tautitaakkaa. Monet lapsireumaatikot kärsivät myös aikuisuudessa kroonisesta tulehduksesta, alentuneesta toimintakyvystä sekä jonkinasteisesta vammaisuudesta. Pyrimme päivittämään tätä tietoa, Kristiina Aalto kertoo.

Lastenreuman pitkäaikaisseuranta alkoi jo 1990-luvun lopulla Visa Honkasen ja Pekka Lahdenteen tutkimuksilla. Tutkimusta jatkavat Kristiina Aalto ja Suvi Peltoniemi.

Pitkän ajan seuranta tärkeää

Pitkäaikaisseurannassa (BART-tutkimus) tutkitaan, miten taudin ennuste korreloi taudin alkamisikään ja muihin taudin alkuvaiheen piirteisiin. Tässä selvitetään koulutusta, työllistymistä, yhteiskunnan tukia, mahdollista fysioterapiaa sekä elämänlaatua. BART-tutkimus on tuottanut myös eniten tutkimustuloksia.

Yhteispohjoismaisessa BART-tutkimuksessa ovat mukana Suomessa Silmäklinikka (iriittiin eli värikalvontulehdukseen liittyvä tutkimus), Kolmiosairaala (transitio-tutkimus), Suu- ja leukasairauksien klinikka (leukanivelprojekti) sekä gastroenterologit (suolistovaivat).

Lastenreuman tutkimusryhmä pitää tärkeänä, että valtakunnallinen lastenreumarekisteri saataisiin laajasti käyttöön esimerkiksi biologisten lääkkeiden arvioinnissa. Hankkeessa on mukana kaikki yliopistosairaalat ja useimmat keskussairaalat.

Tavoitteena on saada yhdessä aikuisreumaklinikan kanssa tautikohtainen laaturekisteri, johon liitetään tietoa THL:n, Kelan ja HILMO-rekistereistä. Jatkossa siinä voi hyödyntää myös biopankkitietoja.

Lastenreumapotilaiden kuntoutustarpeita

Ortonin, Kolmiosairaalan ja HUS Lastenklinikan yhteistyötutkimuksessa arvioidaan lastenreumapotilaiden siirtymistä aikuispuolelle kartoittamalla muun muassa lääkityksen vaikutuksia, invaliditeettia tai työkyvyttömyyttä.

SANDRA-tutkimuksessa puolestaan seurataan potilaiden vointia ja hoidon toteutumista matkapuhelimella.

JADAS-monikeskustutkimus selvittää lastenreuman tautiaktiivisuutta. Tautiaktiivisuuden mittarista halutaan helposti käytettävä työkalu esimerkiksi lääkityksen riittävyyden puntarointiin. Käynnissä on myös tutkimuksia biologisten lääkkeiden käytöstä lastenreuman hoidossa.

Kaikista tutkimuksista on julkaistu tuloksia kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisuissa (PuBMed) sekä lastenreumatologian ja reumatologian kansainvälisissä kongresseissa.

Yhteystiedot 

Kristiina Aalto
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet 
kristiina.aalto(a)hus.fi 

Kotisivut

http://bartinfo.net/nosper/