Kirsi Mikkonen ja Tarja Linnankivi

Kirsi Mikkonen
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet

Vaikean epilepsian tutkimus edistyy

Lastenneurologian erikoislääkärit Kirsi Mikkonen ja Tarja Linnankivi tutkivat lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana alkavaa epilepsiaa, sen syitä ja vaikutuksia lapsen kehitykseen. Tutkimus keskittyy vauvaiän vaikeaan epilepsiamuotoon, infantiilispasmioireyhtymään.

Tutkimusryhmään kuuluu lastenneurologian, kliinisen neurofysiologian, neonatologian, silmätautien, radiologian, molekyyligenetiikan ja lasten neuropsykologian asiantuntijoita. Ryhmä tekee myös kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa vauvaiän epilepsioiden syistä, pitkäaikaisennusteesta ja mahdollisuudesta ennakoida tai estää epilepsian puhkeamista.

Epilepsian mahdollista perinnöllistä syytä voidaan nykyisin selvittää uusimmilla geneettisillä tutkimusmenetelmillä. Tutkijat seuraavat vauvojen kehitystä ja etsivät uusia menetelmiä, joiden avulla olisi mahdollista tunnistaa kehitysriskissä olevat lapset hyvin varhaisessa vaiheessa.

Voidaanko vaikeaa tautia estää?

Tarja Linnankivi
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet

Ensimmäinen osa projektista käynnistyi vuonna 2017.
Tutkijat seuraavat vauvaiällä epilepsiaan sairastuneita lapsia kahden vuoden ikään saakka.

Infantiilispasmien estoa tutkiva projekti alkaa vuoden 2018 kuluessa. Siinä lapsia seurataan seitsemän vuoden ikään saakka.

– Seuraamme EEG-tutkimuksin aivosähkötoimintaa lapsilla, joilla tiedetään olevan kohonnut riski infantiilispasmien kehittymiseen. Tutkimme, voiko infantiilispasmioireyhtymän puhkeamista estää vigabatriinilääkityksellä ja parantaako ennakoiva hoito lasten myöhempää kehitystä. Selvitämme myös, onko vauvaiässä vigabatriinihoitoa saaneilla lapsilla todettavissa näköön liittyviä haittavaikutuksia myöhemmin kouluiässä, tutkijat kertovat

Tutkimuksessa arvioidaan uusien geenitutkimusmenetelmien hyötyä ja kustannustehokkuutta diagnostiikassa. Tutkimus tuottaa tietoa myös vigabatriinilääkityksen näkökenttäsivuvaikutusten yleisyydestä.

Yhteystiedot

Kirsi Mikkonen
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet
kirsi.h.mikkonen(a)hus.fi

Tarja Linnankivi
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet
tarja.linnankivi(a)hus.fi