Mikael Knip

Tavoitteena tyypin 1 diabeteksen ehkäisy

Mikael Knip HUS

Professori Mikael Knipin PEDIA-tutkimusryhmä tutkii lapsuus- ja nuoruusiän tyypin 1 diabetesta ja muita immuunivälitteisiä sairauksia, kuten keliakiaa ja allergiaa. Miksi diabetes on niin yleinen Suomessa? Ja onko mahdollista estää immuunivälitteisten sairauksien kehittymistä?

Tutkimusryhmää kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti suolen mikrobiota eli suolen bakteerien, virusten ja sienten merkitys immuunivälitteisten sairauksien synnyssä. Ryhmän hypoteesin mukaan suolen mikrobiota vaikuttaa kahdessa vaiheessa tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen.

– Ensin imeväisiässä heikko immuunijärjestelmä altistaa lapsia immuunivälitteisille sairauksille. Toisessa vaiheessa suolen mikrobiotan dysbioosi eli bakteeriston haitalliset muutokset ja niukka monimuotoisuus johtavat leikki-iässä tautiprosessin etenemiseen oireettomasta alkuvaiheesta kliinisiin oireisiin ja diagnoosiin, Knip selvittää.

Immuunivälitteisten sairauksien tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja tautien synnyn tehokkaaseen ehkäisyyn.

Estääkö probiootti diabeteksen synnyn?

Knipin ryhmä pyrkii tunnistamaan tyypin 1 diabeteksen eri fenotyypit sekä luomaan uutta tietoa siitä, miten suolen mikrobiota vaikuttaa imeväisikäisen ja pikkulapsen immuunijärjestelmän koulutukseen ja kypsymiseen ja miten suolen eri bakteeriryhmät vaikuttavat yhdessä lapsen riskiin sairastua immuunivälitteiseen sairauteen.

– Pyrimme arvioimaan, voidaanko riskilasta estää sairastumasta tyypin 1 diabetekseen antamalla spesifistä probioottia vajaan kahden viikon iästä 12 kuukauden ikään saakka.
Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää turvallisia ja tehokkaita keinoja diabeteksen ehkäisemiseksi sekä oppia suolen mikrobiotan vaikutuksesta lapsen terveyteen.

Tyypin 1 diabeteksen tehokas ehkäisy vähentäisi merkittävästi sen esiintymistä suomalaisessa lapsiväestössä ja parantaisi siten lasten ja perheiden elämän laatua.

PEDIA-tutkimusryhmä syntyi vuonna 2000 Mikael Knipin siirryttyä Helsinkiin lastentautiopin professoriksi. Tätä ennen Knipillä oli tiivistä yhteistyötä professori Hans Åkerblomin ja hänen tutkimusryhmänsä kanssa.

Tutkimusryhmässä on noin 30 jäsentä, joilla on lääketieteellistä, geneettistä, epidemiologista, immunologista, ravitsemustieteellistä ja hoitotieteellistä osaamista.

Ryhmä on tehnyt yhteistyötä bostonilaisen gastroenterologi ja molekyylibiologi Ramnik Xavierin ja hänen Broad-instituutissa toimivan tutkimusryhmänsä kanssa.

– Yhdistimme menetyksellisellä tavalla ainutlaatuisen kliinisen tutkimusaineiston (DIABIMMUNE) ja huippumenetelmät suolen mikrobiotan tutkimiseksi ja tulosten analysoimiseksi pitkälle kehitetyillä bioinformatiikkamenetelmillä, Mikael Knip kertoo.

Yhteystiedot:
Mikael Knip
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet
mikael.knip(a)helsinki.fi

Kotisivut
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/pediatric-diabetes-research-group