Ajankohtaista

Raskaana olevien koronavirustartunnat herättävät huolta

Koronaviruksen deltamuunnoksen yleistyttyä raskaana olevan riski saada tartunta on merkittävästi kasvanut. Deltamuunnos aiheuttaa raskaana oleville vaikeamman taudinkuvan kuin aiemmat virusmuunnokset. Muuttunut tilanne näkyy HUSissa raskaana olevien tehohoidon tarpeena ja ennenaikaisina synnytyksinä.

Koronaviruksen deltamuunnos tarttuu muita virusmuotoja herkemmin ja sen vuoksi siltä on vaikea suojautua muutoin kuin ottamalla rokote. ”Raskaus ja koronavirusinfektio on monin tavoin huono yhdistelmä. Raskaus itsestään lisää riskiä sairastua vakavaan koronavirusinfektioon. Iso kohtu vähentää keuhkojen tilavuutta ja koronavirusinfektion aikana raskaana olevan hapetus voi huonontua nopeasti. Lisäksi raskaana olevilla on kohonnut verisuonitukosriski ja koronavirusinfektio lisää sitä entisestään”, kertoo linjajohtaja Aydin Tekay HUSin Naistentaudeilta ja synnytyksistä.  

Deltamuunnos aiheuttaa raskaana oleville vakavamman taudin kuin ns. villivirus tai alfa-muunnos. Brittitutkijat ovat verranneet eri ajankohtina ja eri virustyyppien ollessa valtaviruksina sairaalahoitoon joutuneiden raskaana olleiden taudin vakavuutta ja synnytystä. Vertailusta nähdään, että aiempiin virustyyppeihin verrattuna deltavirus aiheuttaa enemmän ennenaikaisia synnytyksiä, koronavirustartunnan vuoksi käynnistettyjä synnytyksiä ja keisarinleikkauksia. Lisäksi se lisää raskaana olevan keuhkokuumeita, hengitystuen ja tehohoidon tarvetta sekä vastasyntyneen riskiä joutua tehohoitoon. 

Koronavirusrokote on turvallinen raskaana olevalle 

Maailmanlaajuisen valtavan käyttökokemuksen, eläinkokeiden ja tähän asti kertyneen tutkimustiedon perusteella voidaan sanoa, että koronavirusrokote on turvallinen sekä raskaana olevalle että sikiölle. Koronarokotus suojaa raskaana olevaa naista taudin vaikealta muodolta, sairaala- tai tehohoitoon joutumiselta sekä todennäköisesti myös ennenaikaisen synnytyksen riskiltä.  

”Suomen kaikista synnytyksistä kolmasosa hoidetaan HUSin sairaaloissa. Meille on kertynyt paljon kokemusta vaikean taudin aiheuttamista ongelmista. Sen sijaan tiedossamme ei ole yhtään tapausta, jossa rokotus olisi aiheuttanut ongelmia raskaana olevalle, sikiölle tai vastasyntyneelle”, kertoo Tekay. 

Raskaana olevan koronavirustauti voi kasvattaa ennenaikaisen synnytyksen todennäköisyyttä. Jos vaikea tautimuoto johtaa raskaana olevan tehohoitoon, joudutaan käytännössä aina tekemään keisarinleikkaus. Viime viikkoina HUSin sairaaloissa vaikean koronavirusinfektion vuoksi ennenaikaisesti keisarileikkaukseen tai tehohoitoon joutuneet raskaana olevat lähes kaikki olleet rokottamattomia. 

Koronavirustartunta lisää vastasyntyneiden tehohoitoa 

HUSin Vastasyntyneiden teho-osasto Saarella on ollut koronavirusepidemian aikana hoidossa noin 30 täysiaikaista ja ennenaikaisesti syntynyttä vauvaa äidin koronavirustartunnan vuoksi. Näistä ennenaikaisia lapsia oli 20. Yksikään vastasyntynyt ei ole sairastunut koronaan. 

”Vaikka koronatartunta vastasyntyneellä on harvinainen, ennenaikaisuus lisää haasteita ja tehohoidon tarvetta. Keskosuus lisää hengityksen tukihoidon tarvetta ja mitä ennenaikaisemmasta lapsesta on kyse, sitä suurempi riski on. Lähes kaikki pikkukeskoset tarvitsevat hengityksen tukihoitoa ja suuri osa myös hengityskonehoitoa. Lisäksi keskoset tarvitsevat usein suonensisäistä ravitsemusta ja myös antibioottihoitoa infektioherkkyytensä vuoksi”, kertoo osastonylilääkäri Marjo Metsäranta

Raskaana olevien rokotus tärkeä äidin ja lapsen vuoksi 

HUS suosittelee koronarovirusrokotetta kaikille raskaana oleville raskauden kestosta riippumatta. Rokotetta suositellaan myös imettäville ja raskaana olevan lähipiirille. Raskauden yrittämistä tai lapsettomuushoitoja ei tarvitse lykätä koronavirusrokotuksen takia. Rokotuksen ottaminen on erityisen tärkeää, jos raskaana olevalla on raskauden lisäksi perustautinsa tai sen lääkityksen vuoksi ennalta suurentunut riski sairastaa vaikeaan tautimuotoon. 

Impact of SARS-CoV-2 variant on the severity of maternal infection and perinatal outcomes: Data from the UK Obstetric Surveillance System national cohort

Yhteistiedot
HUS Naistentaudit ja synnytykset
Linjajohtaja, ylilääkäri Aydin Tekay, 050 444 9917, aydin.tekay@hus.fi

HUS Lasten ja nuorten sairaudet
Osastonylilääkäri Marjo Metsäranta, p. 050 427 2487, marjo.metsaranta@hus.fi