Ajankohtaista

Pirkko Lepola jatkaa eurooppalaisen lääketutkimusverkoston (Enpr-EMA) puheenjohtajana

Euroopan lääkeviraston eurooppalainen lastenlääketutkimusverkosto (Enpr-EMA) valitsi Pirkko Lepolan uudelleen puheenjohtajaksi vuosikokouksessaan lokakuun alussa. Lepola jakaa puheenjohtajuuden seuraavat kolme vuotta yhdessä lastenlääkkeistä vastaavan jaoston tieteellisen virkamiehen, Gunter Eggerin kanssa.

Pirkko Lepola toimii Lasten ja nuorten sairauksien Kliinisen tutkimusyksikön kehittämispäällikkönä ja suomalaisen lastenlääketutkimusverkosto FINPEDMEDin (Finnish Investigators Network for Pediatric Medicines) toiminnanjohtajana. Hänellä on vahva asiantuntemus lasten kliinisistä tutkimuksista, lasten tutkimusetiikasta, tutkimusten hallinnoinnista ja lääkekehityksestä.

Enpr-EMA:n puheenjohtajana Lepola jatkaa työtään lääketutkimusverkoston hyväksi. Hän johtaa lääketutkimusverkoston kokouksia sekä kehittää ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. Lepola on johtanut useita aloitteita ja työryhmiä, joilla on ollut merkittävä vaikutus lastenlääkkeiden kehittämiseen Euroopassa.

”Enpr-EMA:n viimeiset 10 vuotta ovat osoittaneet yleiseurooppalaisen yhteisen foorumin tehokkuuden ja aktiivisuuden. Meillä on tällä hetkellä yli 50 jäsentä ja laajasti sidosryhmiä, kuten yrityksiä ja akateemisia yhdistyksiä. Yhdessä voimme helpottaa korkealaatuisten pediatristen kliinisten tutkimusten suunnittelua ja toteuttamista sekä tuottaa ja jakaa tietoa lastenlääkkeiden kehittämisen kaikissa vaiheissa”, Lepola sanoi uudelleenvalinnan yhteydessä.

”Tavoitteeni on jatkaa Enpr-EMA:n hyvää työtä ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä. On tärkeää tukea uusia verkostoja ja rohkaista niitä liittymään Enpr-EMAan, jotta voimme kehittää uusia turvallisia ja tehokkaita lastenlääkkeitä.”

Enpr-EMA on tutkimusverkostojen, tutkijoiden ja keskusten verkosto, jolla on tunnustettua asiantuntemusta lapsilla tehtävistä kliinisistä tutkimuksista. Euroopan lääkevirasto (EMA) perusti sen vuonna 2008 EU lastenlääkeasetukseen kirjatun vaatimuksen perusteella koordinoidakseen paremmin lapsille tehtäviä lääketutkimuksia, jotta vältettäisiin päällekkäiset tutkimukset ja testaukset lapsilla ja luotaisiin tarvittava tieteellinen ja hallinnollinen osaaminen Euroopan tasolla. Enpr-EMA:n tavoitteena on lisätä lapsille sallittujen lääkkeiden saatavuutta.

https://www.ema.europa.eu/en