Ajankohtaista

Mahdollistaja ja muutoksen tukija: haastattelussa linjajohtaja Katariina Silander

Digitaalisten ja innovaatiopalveluiden johtaja Katariina Silander haluaa, että digitaaliset ratkaisut hyödyttävät aidosti niin potilaita, ammattilaisia kuin tutkijoitakin.

Lääketieteen tohtori, terveydenhuollon erikoislääkäri ja kauppatieteiden maisteri Katariina Silander työskentelee digitaalisten ja innovaatiopalveluiden linjajohtajana HUS Lasten ja nuorten sairauksissa. HUS on imaissut kesäkuussa tehtävässä aloittaneen Silanderin vahvasti työhön mukaan.

”Tehtäväni on pohtia, mitä digitaalisuus meille tarkoittaa ja miten sitä hyödynnetään sairaalan eri toiminnoissa ja työvälineissä. Digitalisaatiossa voidaan nähdä hyviä ja huonoja puolia, joten vuoropuhelu on tärkeää miettiessämme, miten saamme siitä suurimman hyödyn”, Katariina Silander kertoo.

Pohdintaan osallistuu eri sidosryhmiä, joita ovat potilaiden lisäksi lääkärit, tutkijat, hoitohenkilökunta sekä HUSin eri yksiköt. Tarkoituksena on esimerkiksi innovoida potilastietoihin liittyviä ratkaisuja. Yhteistyötä on tarkoitus tehdä myös eri organisaatioiden ja yritysten kanssa.

Digitalisaatio ja innovaatiot eivät saa Silanderin mukaan jäädä irrallisiksi toimenpiteiksi, vaan niistä on oltava hyötyä potilashoidolle. Innovaatiot voivat olla uusia tapoja toimia arjessa, pieniäkin asioita, jotka helpottavat työtä tai potilaiden oloa.

”Uuden sovelluksen käyttöönotto vaatii meidän ammattilaistemme sitoutumista. Yksin en siis pysty asioita edistämään, joten haluan luoda alustan ja ilmapiirin uusiin toimintamalleihin ja innovointiin”, Silander toteaa.

Tietoaltaasta hyöty irti

Silander on myös edistänyt HUSin tietoaltaan hyödyntämistä kehittämis- ja tutkimustyössä.

”Tietoallasta voidaan käyttää sekä sisäisessä kehittämistyössä että tutkimuksessa yhteistyössä data-asiantuntijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tutkijoiden palo kehittää lasten ja nuorten sairauksien hoitoa on avainasemassa. Sen lisäksi tarvitaan ulkopuolista rahoitusta tutkimuksen tukemiseen”, Katariina Silander sanoo.

Tietoaltaan hän näkee tärkeänä esimerkiksi rekisteritutkimuksissa tai harvinaissairauksien lääkehoidon kehittämisessä yhteistyössä vaikkapa lääketeollisuuden tai muiden kansallisten tai kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Perimmäinen tehtävä mielessä

Katariina Silander on jo lapsesta lähtien halunnut lääkäriksi. Hän erikoistui terveydenhuoltoon ja pitää jonkin verran vastaanottoa.

Ennen HUSia Silander on työskennellyt McKinseyllä konsulttina, Helsingin kaupungilla ylilääkärinä sekä Aalto-yliopiston HEMA-instituutin johtajana, jolloin hän oli muun muassa edistämässä vaikuttavuuden johtamista ja digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuutta.

Silander on aina ollut kiinnostunut terveydenhuoltojärjestelmistä ja palvelutuotannon kehittämisestä. Kansantaloustieteen ja strategian opinnot Aalto-yliopistossa antoivat välineitä suurten kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja laajojen trendien tunnistamiseen. Terveydenhuollon tuotantotalouden alan väitöskirja valmistui 2019.

”Perimmäinen tehtäväni on tietenkin tehdä työtä lasten, nuorten ja heidän perheittensä hyväksi ja huolehtia, että heidän näkökulmansa otetaan huomioon.”