Ajankohtaista

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat jaettiin

Lastenklinikan ensimmäiselle tutkijakaudelle 1.5.2021–30.4.2022 tuli yhteensä 29 hakemusta. Tutkijakaudelle rahoitusta myönnettiin 19:lle jo väitelleelle lääkärille.

”Lastentautien tutkimussäätiön kolmivuotinen lahjoitus on hieno avaus, jolla kliinikkolääkäreille voidaan turvata palkallisia jaksoja tutkimustyön tekemiseen yliopistotutkijan tehtävässä”, sanoo professori Kaija-Leena Kolho.

Rahoitus on nyt ensimmäistä kertaa osoitettu suoraan yliopistoille ja se koskee kaikkien lastentautien alojen tutkijoiden palkkausta, mukaan lukien lastentaudit, lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastenkirurgia ja nuorisopsykiatria.

”Tällä lahjoituksella on valtavan iso merkitys, sillä lastentautialan tutkimus on Suomessa selvästi vähentynyt viime vuosina. Lääkäreillä ei yksinkertaisesti enää ole aikaa tehdä sairaalatyön rinnalla kliinistä tutkimusta, eli kerätä tutkimustietoa, arvioida miten hoitoa tulisi kehittää ja millaisia pitkäaikaisvaikutuksia sairaudella ja hoidoilla on. Tutkimus on kuitenkin välttämätöntä, jotta lasten saama hoito olisi ajanmukaista ja mahdollisimman hyvää”, Kaija-Leena Kolho sanoo.

Apurahan saaneet tutkijat:

Ahonen Matti (CP-potilaiden ortopediset ongelmat)
Hemming-Harlo Maria (IBD:n Biologinen hoito sekä rota- ja lasten gastroenteriitit)
Hero Matti (Viivästynyt murrosikä ja lyhyt- ja pitkäkasvuisuus)
Hyvönen Mervi (Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien geenikorjaus)
Korhonen Marie (Vanhempien vaikutus lasten psyykkiseen oireiluun)
Kyrönlahti Antti (Sappitieatresia RNA-sekvensointitutkimus)
Laakso Saila (Primaari lisämunuaiskuoren vajaatoiminta)
Leskinen Markus (Pienet keskoset ja biosignaalit)
Merras-Salmio Laura (Suolen vajaatoiminta; Lapsuusiän maksa- ja suolisairaudet)
Nieminen Tea (Infektiosairastavuus)
Ojala Tiina (MRI sydänsairauksissa)
Paavonen Juulia (Lapsen uni ja terveys)
Pitkänen-Argillander Olli (Sikiön sydänviat ja 1-kammiosydämet)
Pätilä Tommi (Sydämen reaaliaikainen hapenseuranta sydänleikkauksessa)
Suominen Janne (Lasten akuutti umpilisäkkeen tulehdus)
Tuomaala Anna-Kaisa (Insuliinipumppu 2–6 v ja raskausdiabetesseuranta)
Utriainen Pauliina (Lapsuusiän leukemian luustovaikutukset)
Vartiainen Pekka (RSV-infektio)
Westerholm-Ormio Mia (Lapsuusiän demyelinisoivat taudit)

Valintatoimikunnan jäsenet: professori Kaija-Leena Kolho, pj, professori Eeva Aronen, professori Leena Haataja, professori Mikko Pakarinen ja ylilääkäri, dosentti Päivi Miettinen.

Seuraava haku on marraskuussa 2021.

Lue lisää Lastentautien tutkimussäätiön lahjoituksesta: Yliopistoille merkittävä lahjoitus lastentautialan tutkijoiden palkkaamiseksi