Ajankohtaista

Lastentautien tutkimussäätiöltä yli 2 miljoonaa tutkimusapurahoja

Lastentautien tutkimussäätiö on myöntänyt yli 2 miljoonaa euroa apurahoja lasten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen vuodelle 2023. 101 tutkimusryhmää ja tutkijaa sai tutkimuksensa tueksi apurahaa.

Lastentautien tutkimuskeskuksen (PRC) kolmelle tutkijalle myönnettiin yli 100 000 euron apuraha, joka oli isoin yksittäin myönnetty avustus. Lastentautien ja lastenneurologian erikoislääkäri, LT Kirsi Mikkoselle ja professori Kirsi Jahnukaiselle myönnettiin molemmille 120 000 euron apuraha. Professori Taneli Raivion tutkimustyölle myönnettiin 135 000 euron apuraha.

Kirsi Mikkoselle apuraha myönnettiin tutkimustyöhön infantiilispasmioireyhtymän ennakoimisesta ja estämisestä korkean riskin lapsilla. Kirsi Jahnukaisen apuraha kohdistuu kliinisiin riskitekijöihin perustuvan lapsisyöpäpotilaan myöhäisvaikutusten ennustetyökalun kehittämiseen. Taneli Raivion tutkimusaiheena on kisspeptiinineuronien erilaistaminen ihmisen pluripotenteista kantasoluista.

Lastentautien tutkimussäätiö on lahjoittanut tutkimukseen viimeisten 15 vuoden aikana yli 30 miljoonaa euroa. Apurahojen lisäksi säätiö palkitsee ansioituneita tutkijoita. Se on myös rahoittanut Helsingin yliopiston täysiaikaista Niilo Hallman -professuuria lähes 10 vuoden ajan sekä lastentautien tutkijoiden palkkaamista kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa.

Lastentautien tutkimussäätiö jakoi lastentautien tutkimukseen yli 2 miljoonaa euroa (Lastentautien tutkimussäätiö)
Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2023 (Lastentautien tutkimussäätiö)