Lastentautien tutkimuskeskus

Suomen suurin lastentautien tutkijayhteisö

Lastentautien tutkimuskeskus sijaitsee Helsingissä, Meilahden sairaala-alueella. Siellä tutkimusryhmämme toimivat Suomen suurimmassa lääketieteellisessä tiedekunnassa, Pohjoismaiden suurimmassa lastensairaalassa sekä alueen useissa muissa tutkimuslaitoksissa. 


Lastentautien tutkimuskeskus koostuu noin 30 tutkimusryhmästä, kaikilta keskeisiltä lastenlääketieteen aloilta. Teemme kansainvälisesti kilpailukykyistä, lääketieteellistä tutkimusta ja lääketieteellisiä innovaatioita. Sovellamme niitä lasten sairauksien hoitoon ja koko Suomen terveydenhuollon käyttöön. Tutkimuksemme on perustutkimusta, kliinistä tutkimusta sekä translationaalista tutkimusta. Tuottamamme tutkimustieto on siis jalostettavissa potilaiden hoitamiseen. Toisaalta hyödynnämme potilasnäytteitä tautimekanismien ja diagnoosien selvittämisessä.

Tutkimus ja hoito tiiviisti yhdessä
Lastentautien tutkimuskeskuksessa tutkimus ja sairaanhoito kohtaavat. Luomme myös perustan Uudessa lastensairaalassa tapahtuvalle tutkimustyölle ja hoidolle.

Yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti aktiivinen
Korkeatasoisen tutkimustyön lisäksi viestitämme uusista saavutuksistamme tutkijayhteisölle, potilaille ja heidän vanhemmilleen sekä suurelle yleisölle, poliittisille päättäjille ja tieteen rahoittajille. Haluamme myös kannustaa ja yhdistää tutkijoita ja yrityksiä tieteelliseen yhteistyöhön. Olemme vahvasti sitoutuneet terveyden ylläpitoon ja sairauksien hoitoon. 

Rahoituksemme
Lastentautien tutkimuskeskus saa rahoituksensa mm. HUSilta ja Lastentautien tutkimussäätiöltä. Tutkimustoimintaan hankkii kukin tutkija ja tutkimusryhmä oman rahoituksensa ja resurssinsa esimerkiksi yliopistoilta, eri säätiöiltä ja rahastoilta.

Yhteistyötahot
Helsingin yliopisto
Uusi lastensairaala
Academic Medical Center Helsinki
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
FinPedMed