Ajankohtaista

Keskosilla ja vastasyntyneenä tehohoitoa saaneilla maltillisesti kohonnut riski lapsuusiän syöpään

Ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla on hieman suurentunut riski sairastua lapsuusiän syöpään. Riski on suurentunut erityisesti pikkukeskosilla. Myös vastasyntyneenä tehohoitoa saaneilla täysiaikaisilla lapsilla saattaa olla suurentunut riski lapsuusiän syöpään.

International Journal of Cancer -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että keskosilla on suurentunut riski kiinteisiin kasvaimiin, erityisesti itusolukasvaimiin ja retinoblastoomaan. Riski oli suurin alle 32. raskausviikolla syntyneillä pikkukeskosilla. Vastasyntyneiden saama hengityskonehoito, vastasyntyneen elvytys sekä antibioottihoito näyttävät myös lisäävän syöpäriskiä alle 20-vuotiaana. Riski oli suurentunut sekä keskosilla että täysiaikaisina syntyneillä tehohoitoa tarvinneilla lapsilla.

”On mahdollista, että täysiaikaisena syntyneiden lasten suurentunut syöpäriski voisi liittyä hapenpuutteeseen eli hypoksiaan joko raskauden tai synnytyksen aikana. Tätä tukee myös suurentunut syöpäriski niillä lapsilla, joilla oli syntyessään matalat Apgar-pisteet tai merkkejä hapenpuutteesta synnytyksessä. Keskosilla syöpäriski saattaa liittyä geneettisiin tai hormonaalisiin tekijöihin”, kertoo lastentauteihin erikoistuva lääkäri, LL Laura Seppälä Uudesta lastensairaalasta.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa pystyttiin osoittamaan vastasyntyneiden tehohoidon yhteys lapsuusiän syöpäriskiin. Lisäksi tutkimus tuo uutta tietoa erityisesti pikkukeskosten kohonneesta syöpäriskistä.

”Tutkimuksen tulokset olisi hyvä ottaa huomioon sekä keskosten että vastasyntyneenä tehohoitoa tarvinneiden lasten seurannassa”, toteaa professori Kim Vettenranta Uudesta lastensairaalasta.
Lapsuusiän syövän taustatekijät tunnetaan huonosti

Suomessa syöpään sairastuu vuosittain noin 200 lasta ja nuorta aikuista. Ennenaikaisesti syntyneiden lasten tehohoito on Suomessa huippuluokkaa ja sitä on kehitetty viimeisten vuosikymmenien aikana merkittäväsi. Hoitojen pitkäaikaisvaikutuksia tunnetaan kuitenkin vähän.

Arviolta noin 10 %:lla lapsuusiän syöpään sairastumisen taustalla on jokin tunnistettu perinnöllinen syy. Syövälle altistavia taustatekijöitä etsitään mm. äidin raskaudenaikaisista sairauksista, lääkkeistä sekä vastasyntyneisyyskauden tapahtumista. Tutkimuksissa on osoitettu mm. suuren syntymäpainon olevan yhteydessä lapsuusiän leukemiaan.

Tutkimuksissa on myös osoitettu keskosilla olevan suurentunut riski saada hepatoblastooma, joka on yleisin lapsuudessa esiintyvä maksan kasvain, mutta hoitojen yhteydestä syöpäriskiin kokonaisuutena ei ole tutkimustietoa. Myöskään eri raskausviikoilla syntyneiden keskosten riskiä ei ole pystytty erottelemaan.

Tutkimus tehtiin HUSin, Syöpärekisterin ja THL:n yhteistyönä ja se on osa LL Laura Seppälän väitöskirjatyötä raskaudenaikaisten altisteiden ja vastasyntyneisyyskauden tekijöiden vaikutuksesta lapsuusiän syöpäriskiin.

Tutkimuksessa käytettiin syntymärekisterin ja syöpärekisterin kattavia rekisteritietoja, joiden avulla tutkittiin ennenaikaisesti syntyneiden lasten riskiä sairastua syöpään alle 20 vuoden iässä. Tutkimuksessa yhdistettiin vuosina 1996–2014 syntyneiden ja alle 20-vuotiaana syöpään sairastuneiden lasten ja heidän äitiensä tietoja ja verrattiin niitä väestöverrokkeihin. Lisäksi tutkittiin vastasyntyneiden saamien hoitojen yhteyttä syöpäriskiin.


Yhteyshenkilöt

Lastentauteihin erikoistuva lääkäri Laura Seppälä, laura.seppala@hus.fi