Kolmelle lastentautien tutkijalle iso tutkimusapuraha

Dosentti Emmi Helteelle, LT Maria Hurskaiselle ja dosentti Laura Madanat-Harjuojalle on myönnetty suuri tutkimusapuraha. Euroopan tutkimusneuvoston ja Suomen Lääketieteen Säätiön tutkimusapurahat on molemmat kohdennettu erityisesti tutkimusryhmän muodostamiseen. Dosentti Emmi Helteelle on myönnetty Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n nuoren tutkijan Starting Grant -rahoitus. Rahoitus on tarkoitettu oman tutkimusryhmän kokoamiseen ja itsenäisen työn käynnistämiseen Euroopassa. Emmi Helteen ERC-rahoitetun tutkimusaiheena […]

Read More…

Lastentautien tutkimussäätiöltä yli 2 miljoonaa tutkimusapurahoja

Lastentautien tutkimussäätiö on myöntänyt yli 2 miljoonaa euroa apurahoja lasten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen vuodelle 2023. 101 tutkimusryhmää ja tutkijaa sai tutkimuksensa tueksi apurahaa. Lastentautien tutkimuskeskuksen (PRC) kolmelle tutkijalle myönnettiin yli 100 000 euron apuraha, joka oli isoin yksittäin myönnetty avustus. Lastentautien ja lastenneurologian erikoislääkäri, LT Kirsi Mikkoselle ja professori Kirsi Jahnukaiselle myönnettiin […]

Read More…

Lastentautien tutkimussäätiöltä lahjoitus Lastentautien tutkimuskeskukselle

Lastentautien tutkimussäätiö on lahjoittanut Lastentautien tutkimuskeskukselle (Pediatric Research Center, PRC) 30 000 euroa toiminnan edistämiseen. Lahjoituksen avulla halutaan tukea erityisesti yliopistosairaalan normaalin tutkimusinfrastruktuurin ylittäviä palveluita ja tapahtumia, jotka lisäävät tutkimusten määrää ja innostusta tutkimustyöhön. Tutkimusinfrastruktuurilla tarkoitetaan esimerkiksi välineitä, laitteistoja, tietokantoja ja aineistoja sekä palveluita, jotka mahdollistavat ja edistävät tutkimustyötä. Lastentautien tutkimussäätiö […]

Read More…

Pirkko Lepola jatkaa eurooppalaisen lääketutkimusverkoston (Enpr-EMA) puheenjohtajana

Euroopan lääkeviraston eurooppalainen lastenlääketutkimusverkosto (Enpr-EMA) valitsi Pirkko Lepolan uudelleen puheenjohtajaksi vuosikokouksessaan lokakuun alussa. Lepola jakaa puheenjohtajuuden seuraavat kolme vuotta yhdessä lastenlääkkeistä vastaavan jaoston tieteellisen virkamiehen, Gunter Eggerin kanssa. Pirkko Lepola toimii Lasten ja nuorten sairauksien Kliinisen tutkimusyksikön kehittämispäällikkönä ja suomalaisen lastenlääketutkimusverkosto FINPEDMEDin (Finnish Investigators Network for Pediatric Medicines) toiminnanjohtajana. Hänellä on vahva asiantuntemus lasten kliinisistä […]

Read More…

Mikko Pakarinen nimitetty vierailevaksi professoriksi Karoliiniseen instituuttiin

Lastenkirurgian professori ja Uuden lastensairaalan osastonylilääkäri Mikko Pakarinen on nimitetty Tukholman Karoliinisen instituutin ja Astrid Lindgrenin lastensairaalan lastenkirurgian vierailevaksi professoriksi. Pakarinen kutsuttiin hakemaan professuuria edellisen professorin jäädessä eläkkeelle. Professuurin vastaanottaminen alkuperäisessä täysimääräisessä muodossa olisi tarkoittanut muuttoa Tukholmaan ja luopumista Helsingin yliopiston professuurista. Näin ollen Pakarinen toimii instituutin vierailevana professorina ja tekee jatkossa lastenkirurgista tutkimustyötä molempiin […]

Read More…

Vanhemman ja vauvan tunneyhteyden tukeminen parantaa keskosvauvan aivoverkostojen kehitystä

29.9.2022 07:41:00 | Helsingin yliopisto Keskosvauvan aivojen kehitystä voidaan edistää tehokkaasti tukemalla teho-osastohoidon aikana vauvan ja vanhemman välistä tunneyhteyttä. Vaikutukset näkyvät selvästi vauvan aivoverkostojen toiminnassa sekä myöhemmässä kehityksessä. Helsingin ja Columbian yliopistojen yhteistutkimuksessa selvitettiin, miten keskoslapsen aivojen kehitys muuttuu, jos tehohoidossa olevan vauvan vanhempia ohjataan luomaan hyvä tunneyhteys lapseensa. Columbian yliopiston professorit Martha Welch ja […]

Read More…

Ajankohtaista kirjoittajamaksuista: Nature Research -lehtiin sopimus

Helsingin yliopiston (HY/HUS) tutkijat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua 35 Nature Research –lehdessä. Artikkelin hyväksymispäivä (acceptance date) tulee olla sopimuskaudella 1.6.2022–31.12.2024. Artikkeli julkaistaan CC-BY-lisenssillä. Sopimus sisältää 33 artikkelia koko sopimuskauden ajaksi FinELib-konsortiolle. HY:n/HUSin tutkijan tulee olla artikkelin corresponding author. Sopimus kattaa seuraavat vertaisarvioidut julkaisutyypit: Original Paper Analysis Article Letter Brief Communication Registered Report Resource Technical […]

Read More…

Professori Outi Mäkitielle kansainvälinen Slemenda Award -tunnustuspalkinto

ICCBH-konferenssissa (International Conference on Children’s Bone Health) 2–3 vuoden välein jaettava palkinto on osoitus ansiokkaasta tutkimustyöstä lasten luustosairauksien parissa. Edesmenneen professori Charles Slemendan mukaan nimetty tunnustuspalkinto myönnettiin Mäkitielle Dublinissa 2.–5.7. järjestetyssä konferenssissa. Professori Outi Mäkitie on 30-vuotisen uransa aikana väitöskirjatyöstään lähtien keskittynyt tutkimustyössään lasten luuston terveyteen ja luustosairauksiin. Viime vuosina hän on paneutunut erityisesti harvinaisiin […]

Read More…

Murrosiän ajoittuminen ei selitä poikien heikompaa koulumenestystä

Selitystä poikien tyttöjä huonompaan koulumenestykseen ei löytynyt murrosiän ajoittumisesta. Murrosiän ajoittumisella oli kuitenkin yhteys sekä tyttöjen että poikien liikunnan arvosanoihin. Poikien koulumenestys yläasteella on selkeästi tyttöjä huonompi, ja PISA-tutkimuksen mukaan ero on Suomessa suurin muihin Pohjoismaihin verrattuna. ”Murrosiän ajoittumisella on yhteys vain tyttöjen koulumenestykseen, mutta poikien heikompaa koulusuoriutumista ei murrosiän ajoittuminen selitä”, sanoo lääketieteen lisensiaatti ja Helsingin yliopiston […]

Read More…

Älypotkupuku kertoo lapsen motorisesta kehityksestä

17.6.2022 | Helsingin yliopistoUusi puettava teknologia avaa mahdollisuuksia lapsen liikunnallisen ja neurologisen kehityksen arviointiin ja ennustamiseen. Se on tärkeää, jotta lapsen kehitystä voidaan tukea oikea-aikaisesti ja mahdollisimman vaikuttavasti. Suomalainen tutkimusryhmä on kehittänyt lapsille älypotkupuvun, jonka avulla voidaan luotettavasti mitata pikkulapsen liikkeitä ja liikunnallista kyvykkyyttä eri kehitysvaiheissa. Älypotkupuku MAIJU (Motor Assessment of Infants with a Jumpsuit) […]

Read More…