Kaija-Leena Kolho

Pikkulasten suolistoflooran tutkimus johtaa suolistosairauksien syiden jäljille

Kaija-Leena Kolho, HUS Lasten ja nuorten sairaudet

Professori Kaija-Leena Kolhon tutkimusryhmä selvittää nopeasti lisääntyvien tulehduksellisten suolistosairauksien syntyä ja pyrkii löytämään merkkiaineita, joilla ennakoidaan taudin syntyä ja seurataan sen kehittymistä.

Noin joka kolmas potilas sairastaa vaikeaa tautimuotoa, jonka hoitamiseen tarvitaan kalliita elimistön puolustusjärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä. Tulehdukselliset suolistosairaudet on lasten gastroenterologian tärkein tutkimuskohde. Tällä hetkellä Suomessa jo lähes yksi prosentti väestöstä on saanut IBD-diagnoosin (IBD = Inflammatory Bowel Diseases). Syitä taudin nopeaan lisääntymiseen ei tunneta.

Professori Kolhon tutkimuksen mukaan varhaislapsuuden antibioottien käyttö lisää riskiä sairastua lapsuus- ja nuoruusiällä Crohnin tautiin. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi Kelan lääkeostorekisterin tietoja.

Ryhmä tutkii parhaillaan myös antibioottien pitkäkestoisia vaikutuksia lasten suoliston mikrobiomiin eli normaaliflooraan.

HELMi selvittää mikrobiomin kehitystä

Kaija-Leena Kolhon ryhmä selvittää yhdessä dosentti Anne Salosen, FT Katri Korpelan ja professori Willem de Vosin kanssa pienten lasten mikrobiomin kehitystä HELMi-tutkimuksessa (Healthy Early Life Microbiome). Tutkimus käynnistyi vuonna 2016.

Tutkimuksessa selvitetään, miten suolistomikrobiomi ja sitä muokkaavat tekijät liittyvät lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on tunnistaa terveen mikrobiomin vaihtelua ja määrittää muutoksia, jotka saattavat ennakoida sairastumisriskiä.

Tutkimukseen on rekrytoitu yli 1000 perhettä ennen lapsen syntymää. Kolmen kuukauden iässä tutkimuksessa on edelleen mukana 96 prosenttia ja vuoden ikäisistäkin edelleen 92 prosenttia lapsista, jotka aloittivat tutkimuksen.

HELMi-tutkimuksen ensimmäinen vaihe päättyy maaliskuussa 2020. Tutkimusprotokolla on julkaistu: BMJ Open Cohort profile: Finnish Health and Early Life Microbiota (HELMi) longitudinal birth cohort. 2019 Jun 27;9(6):e028500.

– Lisäksi tutkimme muitakin lasten gastroenterologiaan kuuluvia tautikokonaisuuksia, erityisesti painottuen pitkäaikaisselviytymiseen, Kaija-Leena Kolho toteaa.

Kliinistä, translationaalista tutkimusta tehdään yhteistyössä useiden eri tutkimusyksiköiden kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tutkimusryhmässä on valmistunut useita väitöskirjoja, eri vaiheissa olevia väitöskirjatöitä on meneillään ja muutama opiskelija tekee syventäviä opintojaan.

Yhteystiedot

Kaija-Leena Kolho
kaija-leena.kolho@helsinki.fi
+358 50 566 1442