Tiina Ojala

Sydänlasten kajoamaton kuvantaminen kehittyy

Lastenkardiologian dosentti Tiina Ojalan tutkimusryhmän työn avulla on kehitetty lasten kajoamattomia sydänkuvantamismenetelmiä.

Kuvantamistutkimukset ovat keskeisessä asemassa, kun sydänlasten hoitoa suunnitellaan. Sydänkuvantamisen korkea laatu on tärkeä sydänvikojen diagnostiikan ja hoidon tasoa määräävä tekijä.

– Kaikki lähtee potilaasta. Tavoitteenamme on ensisijaisesti vähentää potilaisiin kohdistuvaa toistuvaa säde- ja toimenpiderasitetta sekä anestesiatarvetta, jotka ovat välttämättömiä invasiivisessa kuvantamisessa. Tämä johtaa myös kustannussäästöihin, tutkimusryhmän johtaja Ojala toteaa.

Ryhmä on muodostunut tiiviiksi moniammatilliseksi tutkimusryhmäksi sydänradiologien ja fyysikoiden kanssa viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Yhteistyökumppaneista osa on Edmontonissa Kanadassa, Göteborgissa Ruotsissa sekä Lontoossa Englannissa. Tutkimushankkeessa on valmistunut tähän mennessä neljä väitöskirjaa. Väitöskirjatyöntekijöitä on kolme.

Hemodynaaminen MRI-kuvaus uudelle tasolle

Ryhmä on HUS Lasten ja nuorten sairauksien sydänyksikön ja radiologian tulospalkkiohankkeena kehittänyt hemodynaamisen MRI-kuvantamisen laatua.

– Kehitimme vuonna 2017 sydänradiologi Laura Marteliuksen ja fyysikko Juha Peltosen kanssa laajamittaisen verenkierrollisen MRI-kuvantamisen, jonka tärkeimpänä kohderyhmänä olivat yksikammioista sydänvikaa sairastavat potilaat. Rakensimme kajoamattoman kuvantamisen seulontamenetelmän, jolla vältetään potilaisiin kohdistuva turha kajoavien tutkimusten tarve. Menetelmä mahdollistaa toisaalta myös kohdennetuista kajoavista toimenpiteistä hyötyvien potilaiden seulomisen.

Sydänlihassairauksien genetiikka

Ryhmä on selvittänyt myös yhdessä professori Anu Wartiovaaran kanssa suomalaisten lasten sydänlihassairauksien geneettisiä syitä, joista on aikaisemmin ollut vain vähän tietoa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kliinisessä työssä, sillä niiden perusteella on mahdollista arvioida potilaan sairauden ennustetta.

Tutkimus palkittiin parhaan kliinisen tutkimuksen Medix-palkinnolla vuonna 2019, ja se on johtanut myös kansainvälisiin yhteystyöprojekteihin.

Sydänsiirteen hyljinnän kuvantaminen

Uutena haasteena on selvittää sydämen MRI-kuvantamisen mahdollisuuksia sydänsiirtopotilailla siirteen hyljinnän diagnostiikassa.

– Kyseessä on lasten ja aikuisten sydänsiirto-ohjelmia ja tekoälyä hyödyntävä yhteistyö, jossa fyysikko Juha Peltosen ja Lauri Lehmosen kanssa rakennamme sydänlihaksen hyljintädiagnostiikkaa SparkFinland -projektina.

Onnistuessaan projekti vähentäisi toistuvien invasiivisten sydänbiopsioiden määrää ja niihin liittyvää komplikaatioriskiä sydänsiirtopotilailla.

Yhteystiedot

Tiina Ojala
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet
tiina.h.ojala(a)hus.fi