Juulia Paavonen

Kaikkia lapsia voi auttaa nukkumaan paremmin

Juulia Paavonen
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet

Dosentti Juulia Paavosen tutkimusryhmä tutkii pienten lasten unta, unirytmin ja unen laadun kehitystä. Lapsen varhaisvaiheen unesta on tehty vähän pitkittäistutkimusta, vaikka pienten lasten univaikeudet ovat hyvin yleisiä.

Tutkijoiden tavoitteena on parantaa lasten unihäiriöiden seulontaa ja hoitoa.

– Pyrimme selvittämään, miten paljon lapsilla on unihäiriöitä ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden esiintyvyyteen. Haluamme kehittää lasten unihäiriöiden seulontaa ja hoitoa, Juulia Paavonen toteaa.

Unta tutkitaan myös lapsen varhaisen psykososiaalisen kehityksen kannalta. Tutkijoita kiinnostaa myös se, miten unihäiriöt mahdollisesti ennustavat tarkkaavuuden tai käyttäytymisen säätelyn häiriöitä myöhemmässä iässä.

Erilaiset unihäiriöt ovat tutkimuksen mukaan hyvin yleisiä varhaislapsuudessa ja vähenevät hitaasti kahden vuoden ikää kohti.

Uutta tietoa on saatu perheen arkisten tapojen ja tottumusten yhteydestä parempaan unen laatuun. Esimerkiksi säännöllisistä iltarutiineista näyttää olevan hyötyä lapselle jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Toisinaan univaikeudet liittyvät geneettisiin piirteisiin tai temperamenttipiirteisiin.

– Perheen tottumuksilla on kuitenkin merkitystä. Kaikkia lapsia, joilla on uniongelmia, voidaan auttaa nukkumaan paremmin paneutumalla siihen, millainen arki parhaiten tukisi juuri tämän lapsen nukkumista, Juulia Paavonen huomauttaa.

Pienten herättelijöiden vanhempia voi rauhoittaa tutkimuksesta saatu tieto siitä, että varhaislapsuuden yöheräily ei liity heikompaan kognitiiviseen kehitykseen kahden vuoden iässä.

Onko tyttöjen ja poikien unella eroja?

Paavosen ryhmä keskittyy epidemiologisessa tutkimuksessa selvittämään eri unihäiriöiden esiintyvyyttä ja niihin vaikuttavia riskitekijöitä. Tulossa on tietoa unihäiriöiden (nukahtamisvaikeudet, yöheräily, unen määrä) esiintyvyyksistä tytöillä ja pojilla kahden ensimmäisen elinvuoden aikana.

Myöhemmin pitkittäistutkimuksessa selvitetään sitä, millaisiin lasten uniongelmiin pitäisi tarjota hoitoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja millaiset unihäiriöt ovat ohimeneviä pulmia.

Lapsiperheitä saattaa helpottaa jo tieto unen ongelmien yleisyydestä ja siitä, mitä voidaan pitää lapsen normaalina unirytmin kehittymisenä. Tutkimustiedolla halutaan myös rauhoittaa, sillä liikkeellä voi olla virheellisiä käsityksiä, jotka eivät perustu tutkimustietoon. Nämä ovat usein ääriesimerkkejä vaikkapa harvinaisen hyvin tai erityisen huonosti nukkuvista lapsista.

Tutkimustieto tukee myös neuvoloiden työtä lasten oireiden tunnistamisessa ja perheiden neuvonnassa. Tutkimustulosten perusteella tuotetaan aikanaan tietoiskuja, hoito-ohjeita ja materiaalia perheiden ja ammattilaisten saataville esimerkiksi Mielenterveystalon sivuille.

– On hyvin rohkaisevaa meille tutkijoille kuulla, miten monet perheet ovat olleet tyytyväisiä mahdollisuudestaan osallistua tärkeäksi kokemaansa tutkimukseen. He ovat jaksaneet vastata pitkiin kyselyihimme useita kertoja. Tästä ainutlaatuisesta aineistosta saamme arvokasta tietoa monista lasten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Juulia Paavosen tutkimusryhmään kuuluu väitöskirjatutkijoita, postdoc -tutkijoita sekä opinnäytetyön tekijöitä.

Ryhmässä on pediatriaan, psykiatriaan, lastenpsykiatriaan, lastenneurologiaan ja naistentauteihin erikoistuvia ja erikoistuneita lääkäreitä sekä perusopintojaan suorittavia lääketieteen kandidaatteja. Mukana on myös psykologian ja sosiaalipsykologian tutkijoita. Ryhmä tekee aktiivisesti yhteistyötä monen alan erityisosaajien kanssa.

Ryhmä on muotoutunut vähitellen vuoden 2010 jälkeen, jolloin aineiston kerääminen ja verkostoituminen alan tutkijoiden kanssa alkoi. Innostuneiden tutkijoiden joukkoon mahtuisi vielä esimerkiksi ravitsemustieteen tai terveydenhuollon tutkijoita tai syventävien opintojen tekijöitä.

Juulia Paavonen: Unen kehitys varhaislapsuudessa – tutkimus suomalaisissa syntymäkohorttiaineistoissa

Yhteystiedot

Juulia Paavonen
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet
juulia.paavonen(a)hus.fi

Linkkejä tutkimuksiin

www.thl.fi/child-sleep

Sleep Difficulties in Infancy Are Associated with Symptoms of Inattention and Hyperactivity at the Age of 5 Years. A longitudinal study. J Dev Behav Pediatr. 2019 Jun 3. doi: 10.1097/DBP.0000000000000684

Parental reports showed that snoring in infants at three and eight months associated with snoring parents and smoking mothers. Acta Paediatr. 2019 Feb 21. doi: 10.1111/apa.14758.

The role of parental circadian preference in the onset of sleep difficulties in early childhood
. Sleep Medicine, 2018 Nov 24. doi: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2018.10.039