Eeva Aronen

Unen ja stressin merkitys lapsen mielenterveyden kehityksessä

Professori Eeva Arosen laaja-alainen tutkimusryhmä tutkii lapsen mielenterveyteen vaikuttavia monia tekijöitä. Tavoitteena on parantaa lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisyä, arviointia, diagnostiikkaa ja hoitomenetelmiä.

Tutkimusryhmässä on lääketieteen, psykologian, kasvatustieteen, biologian, farmakologian osaamista. Ryhmä on muodostunut eri tutkimusprojekteissa viimeisen viiden vuoden aikana.

– Lapsen mielenterveys rakentuu kehittyvien aivojen ja myönteisten vuorovaikutuskokemusten pohjalta. Ympäristö muokkaa aivojen kehitystä jo raskauden aikana ja lapsen koko kasvun ja kehityksen aikana. Lapsen mielenterveyden edistäminen on tärkeää, koska tiedämme, että lapsuusiän kehityskulut ennustavat usein aikuisuuden terveyttä tai sairautta, Eeva Aronen toteaa.

Tutkimuksissa selvitetään, mikä merkitys unella, stressillä ja toiminnanohjauksella on mielenterveyteen. Ryhmä tutkii myös lasten käytöspulmia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä kehittää interventiomallia käytöshäiriöiden hoitoon. Lasten psyykenlääkkeiden käyttöä tutkitaan myös.

Unen merkitys käyttäytymiseen

Unen merkityksestä käyttäytymiseen, mielialaan ja toiminnanohjaukseen koululaisilla ja lastenpsykiatrisilla potilailla on jo saatu tuloksia.

– Olemme raportoineet tuloksia myös toiminnanohjauksen taitojen, kuten tarkkaavaisuus, työmuisti, inhibitiokyky, merkityksestä kouluikäisten lasten psyykkisissä oireissa sekä unen ja stressikokemusten vaikutuksesta nuorten psyykkiseen oireiluun.

Jatkotutkimuksen aihe on jo löytynyt.

– Havaitsimme tutkimuksissamme, että alle kouluikäisillä lastenpsykiatriseen arvioon tulevilla lapsilla on paljon toiminnanohjauksen puutteita. Nämä puutteet näyttivät olevan keskeisiä ongelmia lapsilla, joilla oli käyttäytymisen tai tunnesäätelyn pulmaa.

Aronen kertoo, että juuri tämä löydös aktivoi ryhmää edelleen kehittämään uusia toiminnanohjauksen arviointi- ja hoitomenetelmiä alle kouluikäisille lapsille.

Yhteystiedot

Eeva Aronen
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet
eeva.aronen(a)hus.fi

Linkkejä tutkimuksiin:

Sleep and psychiatric symptoms in school-aged children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39:502-508.

Parent and Self-Report of Sleep-Problems and Daytime Tiredness Among Adolescents With Inflammatory Bowel Disease and Their Population-Based Controls. Sleep 2010; 33(11): 1487-1493.

Sleep in Children with Disruptive Behavioral Disorders. Behav Sleep Med. 2014;12(5):373–388.

Sleep and behavioural problems associate with low mood in Finnish children aged 4–12 years: an epidemiological study. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2016 Oct;10(37):1–8.

Responsiveness and functional connectivity of the scene-sensitive retrosplenial complex in 7-11-year-old children. Brain Cogn. 2014 Dec;92:61–72

Visuospatial Working Memory in 7- to 12-Year-Old Children with Disruptive Behavior Disorders. Child Psychiatry Hum Dev. 2015 Feb;46(1):34–43.

Impairments of executive function in young child psychiatric outpatients. Clinical Child Psychology & Psychiatry. 2018 Jan 23(19):77-95