Eeva Aronen

Unen ja stressin merkitys lapsen mielenterveyden kehityksessä

Professori Eeva Arosen laaja-alainen tutkimusryhmä tutkii lapsen mielenterveyteen vaikuttavia monia tekijöitä. Tavoitteena on parantaa lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisyä, arviointia, diagnostiikkaa ja hoitomenetelmiä.

Tutkimusryhmässä on lääketieteen, psykologian, kasvatustieteen, biologian, farmakologian osaamista. Ryhmä on muodostunut eri tutkimusprojekteissa viimeisen viiden vuoden aikana.

– Lapsen mielenterveys rakentuu kehittyvien aivojen ja myönteisten vuorovaikutuskokemusten pohjalta. Ympäristö muokkaa aivojen kehitystä jo raskauden aikana ja lapsen koko kasvun ja kehityksen aikana. Lapsen mielenterveyden edistäminen on tärkeää, koska tiedämme, että lapsuusiän kehityskulut ennustavat usein aikuisuuden terveyttä tai sairautta, Eeva Aronen toteaa.

Tutkimuksissa selvitetään, mikä merkitys unella, stressillä ja toiminnanohjauksella on lasten mielenterveyteen. Ryhmä tutkii myös lasten käytöspulmia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä kehittää interventiomallia käytöshäiriöiden hoitoon. Lasten psyykenlääkkeiden käyttöä tutkitaan myös.

Unen ja stressin merkitys käyttäytymiseen

Unen ja stressin merkityksestä käyttäytymiseen, mielialaan ja toiminnanohjaukseen koululaisilla ja lastenpsykiatrisilla potilailla on jo saatu tuloksia.

– Olemme raportoineet tuloksia myös toiminnanohjauksen taitojen, kuten tarkkaavaisuus, työmuisti, inhibitiokyky, merkityksestä kouluikäisten lasten psyykkisissä oireissa sekä unen ja stressikokemusten vaikutuksesta lasten ja nuorten psyykkiseen oireiluun.

Jatkotutkimuksen aiheita on jo löytynyt.

– Havaitsimme tutkimuksissamme, että alle kouluikäisillä lastenpsykiatriseen arvioon tulevilla lapsilla on paljon toiminnanohjauksen puutteita ja uniongelmia, joilla on merkitystä lasten oirekuvaan. Kouluikäisillä lapsilla kielteiset kokemukset ja kyselylomakkeilla tai sydämen sykevaihtelulla arvioitu stressi olivat merkittäviä lapsen oirekuvan kannalta.

Aronen kertoo, että nämä löydökset aktivoivat ryhmää edelleen kehittämään uusia toiminnanohjauksen arviointimenetelmiä lapsille, tutkimaan lisää lapsen ja vanhemman stressin vaikutusta lapsen psyykkiseen oireiluun sekä kehittämään uusia tuki-ja hoitomuotoja lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisyyn ja hoitoon. 

Yhteystiedot

Eeva Aronen
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet
eeva.aronen(a)hus.fi

Teivaanmäki S, Huhdanpää H,  Kiuru N, Aronen ET,  Närhi V, Klenberg L. Heterogeneity of executive functions among preschool children with psychiatric symptoms European Child & Adolescent. Psychiatry 2020.

Maasalo K, Lindblom J, Kiviruusu O, Santalahti P, Aronen ET.  Longitudinal associations between inhibitory control and externalising and internalising symptoms in school-aged children. Development and Psychopathology 2020;1–13.

Vuori M, Martikainen JE, Koski-Pirilä A, Sourander A, Puustjärvi A, Aronen ET, Chudald R, Leena K. Saastamoinen L. Children’s Relative Age and ADHD Medication Use: A Finnish Population-Based Study. Pediatrics 2020:146.

Varimo E, Saastamoinen L, Rättö H, Mogk H, Aronen ET. New Users of Antipsychotics among Children and Adolescents in 2008-2017: a Nationwide Register Study. Front. Psychiatry 2020;11:316.

Huhdanpää H, Moralez-Munoz I, Aronen ET, Pölkki P, Saarenpää-Heikkilä O, Kylliäinen A, Paavonen JE. Prenatal and Postnatal Predictive Factors for Child´s Inattentive and Hyperactive Symptoms at age 5 years:  The Role of Early Family-related Factors. Child Psychiatry & Human Development. 2021;52:783–799.

Karjalainen P, Kiviruusu O, Santalahti P, Aronen ET.  Parents’ perceptions of a group-based parenting program in families with child protection and other family support services in a real-life setting. Child & Family Social Work. 2020; 1-12.

Karjalainen P., Santalahti P., Aronen E.T. & Kiviruusu O. Parent- and teacher-reported long-term effects of parent training on child conduct problems in families with child protection and other support services: a randomized controlled trial. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2021;15:7.  

Backman H, Laajasalo T, Jokela M, Aronen ET. Parental warmth and hostility and the development of psychopathic behaviors: A longitudinal study of young offenders. Journal of Child and Family Studies. 2021;30:955-965.

Varimo E, Aronen ET, Mogk H, Rättö H, Saastamoinen LK. Antipsychotic Treatment Duration in Children and Adolescents: A Register-Based Nationwide Study. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2021;6:421-429.

Vuori M, Sourander A, Aronen ET, Kronström K, Saastamoinen LK. Relative Age and the Use of Second-Generation Antipsychotics from 7 to 17 Years of Age: A Population-Based Register Study. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2021 Oct 7.

Seesjärvi E, Puhakka J, Aronen ET, Lipsanen J, Mannerkoski M, Hering A, Zuber S, Kliegel M, Laine M, Salmi J. Quantifying ADHD symptoms in open-ended everyday life contexts with a new virtual reality tool. Journal of Attention Disorders, in press.