Mikko Pakarinen

Toivoa lasten suolen vajaatoiminnan hoitoon

Professori Mikko Pakarisen tutkimusryhmä tutkii lasten maksa- ja mahasuolikanavan synnynnäisiä sairauksia. Tutkijat selvittävät myös synnynnäisten ominaisuuksien merkitystä sairauksien ennusteeseen ja myöhemmin ilmenevien sairauksien syntyyn.

Tutkimusryhmässä yhdistyy sekä kokeneiden että nuorten tutkimuksesta kiinnostuneiden lastenkirurgien ja lastenlääkärien asiantuntemus. Ryhmä tekee aktiivista yhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa.

Pakarinen toteaa, että verkostoituminen mahdollistaa nykyaikaisten analyyttisten menetelmien käytön tutkimuksessa.

Maksa- ja mahasuolikanavan sairauksien patofysiologisten ja geneettisten mekanismien tuntemus auttaa kehittämään sairauksien diagnostiikkaa, hoitoa ja seurantaa sekä myös hoitotuloksia.

– Tutkimme erityisesti suolen vaikeaa vajaatoimintaa ja siihen liittyvää maksavauriota, sappiteiden puutosta, sappiteiden ja suoliston synnynnäisiä kehityshäiriöitä ja vastasyntyneen sapen kerääntymistä maksaan sekä lasten sappikivitautia ja maksan vajaatoimintaa, Mikko Pakarinen kertoo.

Nämä sairaudet aiheuttavat edelleen merkittävää pitkäaikaista sairastuvuutta. Osaan niistä liittyy myös korkea kuolleisuus.

Uusia lääkehoitoja tutkitaan

Ryhmä on luomassa myös luotettavia ja kliiniseen käyttöön soveltuvia maksavaurion merkkiaineita. Niitä tarvitaan lasten maksa- ja sappitiesairauksien uusissa lääketutkimuksissa hoitovasteen seurantaan.

Pakarisen ryhmä osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin kliinisiin monikeskustutkimuksiin, joissa etsitään uusia lääkehoitoja.

– Näissä tutkimuksissa on pystytty ensimmäistä kertaa farmakologisesti parantamaan suolen imeytymistoimintaa lyhytsuolipotilailla ja vähentämään suonensisäisen ravitsemuksen tarvetta.

Tutkimuksen edistysaskeleilla on Pakarisen mukaan välitön positiivinen vaikutus potilaiden hoitoon.

– Samaan aikaan olemme edistyneet sappitieatresian ja suolen vaikeaan vajaatoimintaan liittyvän maksavaurion patofysiologisten mekanismien tunnistamisessa. Tämä tarjoaa mahdollisuudet uudenlaisten ja parempien hoitojen kehittämiseen tulevaisuudessa.

Vuosina 2014–2018 ryhmä on julkaissut 80 alkuperäisartikkelia. Ryhmä raportoi tutkimustuloksistaan säännöllisesti alan kansainvälisissä kongresseissa.

Tutkimusryhmä on muodostunut vähitellen 2000-luvun aikana ja aloitti virallisesti toimintansa vuonna 2009.
Ryhmässä työskentelee useita senioritutkijoita, väitöskirjatutkijoita ja aloittelevia tutkijoita sekä syventävien opintojen suorittajia.

Mikko Pakarinen: Lyhytsuolioireyhtymään liittyvän aktiivisen maksavaurion ja sen etenemisen tunnistaminen kajoamattomin menetelmin

Yhteystiedot

Mikko Pakarinen
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet
mikko.pakarinen(a)hus.fi