Santtu Heinonen

Kohti parempaa RSV-infektion hoitoa

Santtu Heinonen, HUS, Lasten ja nuorten sairaudet

LT Santtu Heinosen projektissa tutkitaan lasten hengitystieinfektioita. Ryhmä selvittää, miksi RS-virus aiheuttaa hankalia infektioita juuri pikkuvauvoilla. Lisäksi pyritään tunnistamaan potentiaalisia lääke- ja rokotekehityksen kohteita.

RS-virus eli respiratory syncytial virus (RSV) aiheuttaa hankalia, usein sairaalahoitoon johtavia hengitystieinfektioita pikkuvauvoilla. RS-virusinfektioon ei ole vielä olemassa rokotteita tai lääkkeitä. Kehitysmaissa RSV aiheuttaa merkittävää kuolleisuutta.

Santtu Heinonen kertoo, että tutkimuksella halutaan saada uutta tietoa taudin immunologisista mekanismeista ja taudin vaikeusastetta pahentavista tekijöistä, jotta pystytään tulevaisuudessa kehittämään RSV:n hoitoon nykyistä tehokkaampia lääkkeitä ja rokotteita.

Tutkimus käynnistyi pilottivaiheella, jossa testattiin tutkimusmenetelmien soveltuvuutta. Tähän mennessä tutkimukseen on rekrytoitu jo yli 50 RSV-infektioon sairastunutta vauvaa. Lisäksi tutkimukseen on rekrytoitu verrokeiksi terveitä, elektiivisiin toimenpiteisiin tulevia vauvoja. Koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitustoimien vuoksi 2020–2021 talvena RSV-epidemia jäi poikkeuksellisesti kokonaan väliin. Tutkimusta kuitenkin jatkettiin talven 2021-2022 aikana, jolloin epidemia oli poikkeuksellisen voimakas.

Akuuttivaiheen immunologisten mekanismien selvityksen jälkeen tutkijat seuraavat tutkimukseen osallistuneita lapsia ja heidän myöhempää hengitystie-elinsairastavuutta. Kontrollikäynnille lapset kutsutaan 4–6 vuoden iässä.

– Olemme todella iloisia siitä, miten myönteisesti pikkulasten vanhemmat ovat suhtautuneet tutkimukseen ja ovat innokkaasti lähteneet siihen mukaan, vaikka heidän omalle lapselleen ei tutkimuksesta suoraa hyötyä olekaan odotettavissa. Vanhemmat pitävät tärkeänä sitä, että lapsen osallistuminen tutkimukseen saattaa auttaa muita lapsia tulevaisuudessa.

Lastentautien huippuosaamista

Santtu Heinonen käynnisti tutkimuksensa vuonna 2017 Pediatric Academic track- rahoituksella ja hänelle myönnettiin tutkimuksen jatkamiseen Suomen Akatemian kliinisen tutkijan rahoitus vuosille 2019-2023. Lastentautien erikoislääkärinä HUSissa työskentevä Heinonen on tehnyt väitöskirjan lasten influenssasta ja toiminut tämän jälkeen kaksi vuotta postdoc -tutkijana Nationwide Children’s Hospitalissa, Columbuksessa, Ohiossa. Siellä hän keskittyi RSV-infektioiden immunologisiin mekanismeihin.

Tutkimuksessa hyödynnetään uutta single cell RNAseq menetelmää, jossa pystytään tutkimaan geenien ilmentymistä yksittäisen solun tasolla. Yksittäisestä näytteestä pystytään samanaikaisesti analysoimaan tuhansia soluja ja saamaan erittäin tarkka kuva elimistön puolustussolujen toiminnasta infektion aikana.

Tutkimusryhmässä on laaja-alaista osaamista lasten infektiotautien, kliinisen mikrobiologian ja immunologian osalta. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Eliisa Kekäläisen laboratorion kanssa (HY, translationaalisen immunologian tutkimusohjelma).

Tavoitteena on projektin laajentuessa ja aineiston keruun edetessä palkata tutkimushoitaja sekä rekrytoida mukaan väitöskirjatutkija tai tutkijoita sekä syventävien opintojen tekijöitä.

Yhteystiedot

Santtu Heinonen
HUS, Lasten ja nuorten sairaudet
santtu.heinonen(a)hus.fi